Τρέχουσα ἔρευνα

Τροφὴ καὶ ποτὸ στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἀποδελτίωση καὶ πίνακας