Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἀναρτήθηκαν στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν (Πρακτικά Συνεδρίων) μαγνητοσκοπημένες οἱ ἀνακοινώσεις τῆς Ἡμερίδας «Ἐκδοτικὰ στὸν Παπαδιαμάντη: Παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον»


(Ἀθήνα, Στοὰ τοῦ Βιβλίου, 23/2/2017).