Στὸ πλαίσιο τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ (Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα) ὁ κ. Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος (Τμ. ΜΙΘΕ, Παν/μιο Ἀθηνῶν) θὰ πραγματοποιήσει τὶς ἑπόμενες ἕξι ἀπογευματινὲς συναντήσεις-διαλέξεις, μὲ θέμα «Εἰσαγωγὴ στὶς Παπαδιαμαντικὲς Σπουδές»:


Τετάρτη 14 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 7-9 μ.μ.
«Ὁ ἄνθρωπος Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ὁ κόσμος του: Βιογραφικὰ καὶ βιογραφικὲς μαρτυρίες»

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 7-9 μ.μ.
«Ἡ ἰδεολογία τοῦ Παπαδιαμάντη: Ὁ πολιτικός, ὁ ἰδεολογικός, ὁ θρησκευτικὸς καὶ ὁ… “μεθερμηνευόμενος” Παπαδιαμάντης (φεμινισμός, ψυχανάλυση κ.λπ.) καὶ λοιπὲς ἀπόπειρες»

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 7-9 μ.μ.
«Ἡ παπαδιαμαντικὴ Γυφτοπούλα. Φιλολογικὲς προσεγγίσεις τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κειμένου»

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ὥρα 7-9 μ.μ.
«Τὰ ποιήματα τοῦ Παπαδιαμάντη»

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015, ὥρα 7-9 μ.μ.
«Ὁ διηγηματογράφος Παπαδιαμάντης»

Τετάρτη 13 Ἰανουαρίου 2016, ὥρα 7-9 μ.μ.
«Ἡ γλώσσα τοῦ Παπαδιαμάντη»