Στὸ πλαίσιο τῶν «Συναντήσεων τῆς Πέμπτης» στὸ βιβλιοπωλεῖο «ἐν Πλῷ» (Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Ἐμπορικὸ Κέντρο Atrium) στὶς 7 Ἀπριλίου 2016, ὥρα 7.00 μ.μ., ὁ κ. Κίμων Παπαδημητρίου θὰ μιλήσει μὲ θέμα: «Χαρτογραφώντας τὴ Σκιάθο τοῦ Παπαδιαμάντη».

Ὁ Κίμων Παπαδημητρίου εἶναι διδάκτορας Ἀγρονόμος καὶ Τοπογράφος Μηχανικὸς καὶ ἀπὸ τὸ 2015 ἀνήκει στὸ Ἐργαστηριακὸ Διδακτικὸ Προσωπικὸ τοῦ ὁμώνυμου τμήματος στὸ ΑΠΘ. Τὰ ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα περιλαμβάνουν τὴ χαρτογραφικὴ τεκμηρίωση, τὴ διαχρονικὴ παρακολούθηση καὶ τὴ γεωγραφικὴ ἀνάλυση. Ἀπὸ τὸ 2006, ὡς ἐνεργὸ μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἀκουστικῆς Οἰκολογίας, ἔχει ἐπικεντρωθεῖ στὴν συνδυασμένη μελέτη τῶν περιβαλλοντικῶν καὶ τῶν πολιτιστικῶν χαρακτηριστικῶν μέσω τοῦ Ἤχου. Παράλληλα, ζώντας ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι τὸ 2015 μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴ Σκιάθο ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν εὐαισθητοποίηση τοῦ κοινοῦ σὲ περιβαλλοντικὰ ζητήματα κατὰ τὴ διάρκεια ἤπιων μορφῶν περιηγήσεων (περπάτημα, κολύμπι, κωπηλασία, ἱστιοπλοΐα καὶ καταδύσεις) στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Β. Σποράδων καὶ τοῦ Πηλίου.