Ἡμερίδα, Ἐκδοτικὰ στὸν Παπαδιαμάντη, 23-2-2017

Ημερίδα, Εκδοτικά στον Παπαδιαμάντη, 23-2-2017, Μέρος Α

 

Ημερίδα, Εκδοτικά στον Παπαδιαμάντη, 23-2-2017, Μέρος B

 


 

Πρακτικὰ Α΄ & Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου (1991 & 2001)

 


 

Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου (2011)