Καλῶς ὁρίσατε στὸν ἐπίσημο ἱστότοπο τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν, ποὺ ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ μελέτη καὶ τὴ διάδοση τοῦ ἔργου τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα.

 

Ἤδη ἔχετε ἕνα χῶρο (ποὺ θὰ συμπληρώνεται καὶ θὰ ἀνανεώνεται διαρκῶς) στὸν ὁποῖο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ πρωτότυπο ἔργο τοῦ συγγραφέα, μέρος τοῦ μεταφραστικοῦ, τὴν πρόσληψή του ἀπὸ τὶς ἄλλες τέχνες, καθὼς καὶ μελέτες ποὺ ἔχουν γίνει πάνω σ’ αὐτό (μὲ τὴ μορφὴ βιβλίων, διατριβῶν, ἄρθρων, ἀφιερωμάτων περιοδικῶν).

 

Ὁ ἱστότοπος, ποὺ φιλοδοξεῖ στὸ μέλλον νὰ γίνει διαδραστικός, ἀπευθύνεται πρωτίστως στὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας καὶ σὲ ὅσους μελετοῦν καὶ ἀγαποῦν τὸν Παπαδιαμάντη.

 

Ἐπιτρέπεται ἡ χρήση τοῦ ὑλικοῦ τῆς ἱστοσελίδας, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὅπου καὶ ὅποτε αὐτὸ χρησιμοποιεῖται θὰ δηλώνεται ἡ προέλευσή του μὲ τὴν κατάλληλη παραπομπή.

 

Περιμένουμε τὰ σχόλια καὶ τὶς ἐποικοδομητικὲς παρατηρήσεις σας.

 

Καλὴ πλοήγηση!

 

 

 

Τώρα καὶ στὴ διεύθυνση https://www.facebook.com/etaireiapapadiamantikonspoudon/?fref=ts