Συνθέσεις Διοικητικοῦ Συμβουλίου Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν

ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας (1997) ἕως σήμερα (μὲ ἀντίστροφη χρονολογικὴ σειρά)

 


2019-2022

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών της Παρασκευής, 1 Μαρτίου 2019:

Πρόεδρος: Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία
Αντιπρόεδρος: Βαρελάς Λάμπρος
Γενική Γραμματέας: Αποστολίδου Μαρία
Ταμίας: Χατζημανωλάκη Πόλυ (Αλμυράντη Πολυξένη)
Μέλη: Αρετάκη Μαρίνα
Τζούμας Θοδωρής
Χρυσογέλου-Κατσή Άννα


2016-2019

Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς Παρασκευῆς, 4 Μαρτίου 2016:

Πρόεδρος: Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία
Ἀντιπρόεδρος: Βαρελᾶς Λάμπρος
Γενικὴ Γραμματέας: Λαμπροπούλου Βασιλικὴ Δ.
Ταμίας: Μαυρόπουλος Δημήτριος
Μέλη: Δημητρακόπουλος Φώτιος Ἀρ.
Μακρυγιάννη Εὐγενία
Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή


2013-2016

Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς Πέμπτης, 28 Φεβρουαρίου 2013:

Πρόεδρος: Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία
Ἀντιπρόεδρος: Δημητρακόπουλος Φώτιος Ἀρ.
Γενικὴ Γραμματέας: Λαμπροπούλου Βασιλικὴ Δ.
Ταμίας: Μαυρόπουλος Δημήτριος
Μέλη: Ἀράχωβα Ἀντωνία
Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή
Χρυσογέλου-Κατσῆ Ἄννα


2010-2013

Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς Δευτέρας, 29 Μαρτίου 2010:

Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος Φώτιος Ἀρ.
Ἀντιπρόεδρος: Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία
Γενικὴ Γραμματέας: Λαμπροπούλου Βασιλικὴ Δ.
Ταμίας: Μαυρόπουλος Δημήτριος
Μέλη: Ζουμπουλάκης Σταῦρος
Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος Δ.
Ἀδαμόπουλος Χρῖστος (+8-7-2010)
Κωνσταντῖνος Πιτσάκης (+6-8-2012)
Ἄγγελος Καλογερόπουλος

Στὸ Δ.Σ. τῆς 8ης Σεπτεμβρίου 2010, ἡ θέση τοῦ ἐκλιπόντος Χρίστου Ἀδαμοπούλου πληρώθηκε ἀπὸ τὸν ἐπιλαχόντα Κωνσταντῖνο Πιτσάκη, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2010.

Στὸ Δ.Σ. τῆς 5ης Νοεμβρίου 2012, ἡ θέση τοῦ ἐκλιπόντος Κωνσταντίνου Πιτσάκη πληρώθηκε ἀπὸ τὸν ἐπιλαχόντα Ἄγγελο Καλογερόπουλο, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2010.


2007-2010

Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς Τετάρτης, 31 Ἰανουαρίου 2007:

Πρόεδρος: Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος Δ.
Ἀντιπρόεδρος: Δημητρακόπουλος Φώτιος Ἀρ.
Γενικὴ Γραμματέας: Λαμπροπούλου Βασιλικὴ Δ.
Ταμίας: Μαυρόπουλος Δημήτριος
Μέλη: Ζουμπουλάκης Σταῦρος
Μαντᾶς Ἄγγελος Γ.
Ἀδαμόπουλος Χρῖστος


2004-2007

Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς Τετάρτης, 28 Ἰανουαρίου 2004:

Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος Φώτιος Ἀρ.
Ἀντιπρόεδρος: Τριανταφυλλόπουλος Ἰωάννης
Γενικὴ Γραμματέας: Λαμπροπούλου Βασιλικὴ Δ.
Ταμίας: Μαυρόπουλος Δημήτριος
Μέλη: Χιωτέλλη Αἰκατερίνη
Μαντᾶς Ἄγγελος Γ.
Ἀδαμόπουλος Χρῖστος


2001-2004

Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς Πέμπτης, 1 Φεβρουαρίου 2001:

Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος Φώτιος Ἀρ.
Ἀντιπρόεδρος: Παπαθανασόπουλος Ἀθανάσιος
Γενικὴ Γραμματέας: Λαμπροπούλου Βασιλικὴ Δ.
Ταμίας: Μαυρόπουλος Δημήτριος
Μέλη: Μακρυγιάννη Εὐγενία
Πιτσάκης Κωνσταντῖνος
Μαντᾶς Ἄγγελος Γ.


1998-2001

Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου 1997:

Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος Φώτιος Ἀρ.
Ἀντιπρόεδρος: Μαστροδημήτρης Παναγιώτης Δ.
Γενικὴ Γραμματέας: Μπόρα Σοφία
Ταμίας: Μαυρόπουλος Δημήτριος
Μέλη: Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος Δ.
Μακρυγιάννη Εὐγενία
Πιτσάκης Κωνσταντῖνος