Ἐκδηλώσεις Ἑταιρείας 2005-2009


Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009, ὥρα 19.00
Φιλολογικὴ συνάντηση στὸν πολυχῶρο τῶν Ἐκδόσεων «Ἁρμός», κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου: Εἰσαγωγὴ στὴν πεζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἐπιλογὴ κριτικῶν κειμένων, ἐπιμέλεια Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2005.
Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τοῦ περιοδικοῦ Νέα Ἑστία Σταῦρο Ζουμπουλάκη.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008, ὥρα 19.00
Φιλολογικὴ συνάντηση στὸν πολυχῶρο τῶν Ἐκδόσεων «Ἁρμός», κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἡ παρουσίαση τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τῆς κ. Σοφίας Μπόρα, μὲ τίτλο: «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶστες του. Ζητήματα ἱστορίας τῆς πρόσληψης τοῦ ἔργου του (1879-1961)».
Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπὸ τὴν Καθηγήτρια τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἑλένη Πολίτου-Μαρμαρινοῦ.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2007, ὥρα 19.30
Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση στὸν πολυχῶρο τῶν Ἐκδόσεων «Ἁρμὸς» ἀφιερωμένη στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν Καθηγητὴ Φ.Α. Δημητρακόπουλο μὲ τὴ συμμετοχὴ φοιτητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Παρασκευὴ 30 Νοεμβρίου 2007, ὥρα 19.30
Φιλολογικὴ συνάντηση στὸν πολυχῶρο τῶν Ἐκδόσεων «Ἁρμός», κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε παρουσίαση τῶν βιβλίων:
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἡ Νοσταλγός = La Nostalgia, δίγλωσση ἔκδοση, μετάφραση στὰ ἱσπανικά: Marta Silvia Dios Sanz,  πρόλογος: Φ.Α. Δημητρακόπουλος, Ἐκδόσεις Καστανιώτη, Ἀθήνα 2007.
Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Οἱ παπαδιαμαντικὲς διορθώσεις στὰ ἐκκλησιαστικὰ λειτουργικὰ βιβλία, Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2006.
Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπὸ τὴ μεταφράστρια τοῦ πρώτου βιβλίου Marta Silvia Dios Sanz καὶ τὸν συγγραφέα τοῦ δευτέρου Νικόλαο Α.Ε. Καλοσπύρο.

Τρίτη 15 Μαΐου 2007, ὥρα 19.00
Φιλολογικὴ συνάντηση στὸν πολυχῶρο τῶν Ἐκδόσεων «Ἁρμὸς» μὲ εἰσηγητὴ τὸν Ἄγγελο Μαντᾶ καὶ θέμα «Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει Φίνλεϋ». Ὁ ὁμιλητὴς ἐξέθεσε τὸ ἱστορικὸ τῆς μετάφρασης τῆς Ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ἔκανε λόγο γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὡς ἐπιμελητὴς κατὰ τὴ μεταγραφὴ τοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸ «Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς γιὰ τὴ Δημοκρατία καὶ τὸν Κοινοβουλευτισμό».

Τρίτη 20 Μαρτίου 2007, ὥρα 19.00
Φιλολογικὴ συνάντηση στὸν πολυχῶρο τῶν Ἐκδόσεων «Ἁρμὸς» μὲ εἰσηγητὴ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλο,  ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὶς «Πρώιμες μεταγλωττίσεις παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων» ποὺ ἐντόπισε ἡ Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου. Πρόκειται γιὰ τὶς μεταφράσεις τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ Φρ. Φάρραρ, τοῦ μυθιστορήματος Quo vadis? τοῦ Ἑρρ. Σιέγκεβιτς καὶ τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Μπρὰμ Στόουκερ Ὁ πύργος τοῦ Δράκουλα.

Παρασκευὴ 26 Μαΐου 2006, ὥρα 20.00
Παρουσίαση τῆς θεατρικῆς διασκευῆς τοῦ διηγήματος τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη «Οἱ Κουκλοπαντρειὲς» στὴν πίσω αὐλὴ τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, μὲ τὴ συμμετοχὴ φοιτητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἐπιμέλεια-συντονισμός: Φώτιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος
Σκηνοθεσία-διδασκαλία: Λίλα Σταμπούλογλου

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2005, ὥρα 18.00-20.00
«Στὶς γειτονιὲς τοῦ Παπαδιαμάντη»
Ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν Καθηγητῆ Φ.Α. Δημητρακόπουλου στὴν αἴθουσα Attalos Hall, Ἀδριανοῦ 52, Μοναστηράκι.
Προβολὴ τῆς βιντεοταινίας «Ἡ σεληνοφεγγὴς νὺξ στὸν Παπαδιαμάντη».
Μουσικὴ ἐκδήλωση ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Γιώργου Ἀραβίδη. Μουσικὴ σύνθεση Γιῶργος Βούκανος. Σολὶστ Ἀλκμήνη Σταθάτου καὶ Νεκταρία Καραντζῆ.

Κυριακὴ 6 Νοεμβρίου 2005, ὥρα 17.00
«Στὶς γειτονιὲς τοῦ Παπαδιαμάντη»
Δρώμενο μὲ βάση διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη, ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Τέχνης καὶ Δημιουργίας ΑΤΖΣΑΜ στὴν πίσω αὐλὴ τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου.

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2005, ὥρα 12.00
Ξενάγηση στὴν ἔκθεση μὲ πινακίδες τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Βιβλίου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη στὴν πίσω αὐλὴ τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου.

Παρασκευὴ 4 – Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2005
Ἐκδηλώσεις μὲ γενικὸ τίτλο: «Στὶς γειτονιὲς τοῦ Παπαδιαμάντη - Ἅγιος Ἐλισσαῖος» σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ε.ΚΕ.ΒΙ./ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Δευτέρα 13 Ἰουνίου 2005
Ἐκδήλωση ἡ ὁποία ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν στὴν αἴθουσα Attalos Hall, Ἀδριανοῦ 52, Μοναστηράκι. Πρόεδρος ἦταν ὁ κ. Γιῶργος Στέφος καὶ ὁμιλητὲς οἱ κ.κ. Ἄγγελος Μαντᾶς καὶ Ἄγγελος Καλογερόπουλος, μέλη τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν. Προβλήθηκε ἡ ταινία «Ἡ σεληνοφεγγὴς νὺξ στὸν Παπαδιαμάντη».